KICK YOUR MIND
volledig verzorgde kickboks trainingskampen en –clinics

Privacy beleid

KICK YOUR MIND
volledig verzorgde kickboks trainingskampen en –clinics

Privacy beleid

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van – Kick Your Mind – kickbokskamp.nl aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Kick Your Mind kickbokskamp.nl  omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Kick Your Mind kickbokskamp.nl  aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door Kick Your Mind kickbokskamp.nl  valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kick Your Mind kickbokskamp.nl  behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 24-03-21.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u zich aanmeldt voor een trainingskamp of clinic. De persoonsgegevens zijn van belang voor een zo goed mogelijke begeleiding tijdens het trainingskamp of clinic. Bij het aanmeldformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Via het formulier wordt ook uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer gevraagd. Het e-mailadres en mobiele telefoonnummer is nodig voor onze administratie, maar wordt ook gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn. De persoonsgegevens worden voor een termijn van zeven (7) jaar opgeslagen.

Rechtsgrond

Aan de verwerking van uw gegevens ligt de volgende rechtsgrond ten grondslag: de toestemming voor de verwerking van de gegevens van de deelnemer is van belang voor een goede uitvoering van het trainingskamp of clinic. Zonder deze gegevens is het voor Kick Your Mind kickbokskamp.nl  niet mogelijk om het trainingskamp of clinic goed te organiseren.

Cookies

Kick Your Mind kickbokskamp.nl  maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Kick Your Mind kickbokskamp.nl  bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Kick Your Mind kickbokskamp.nl  om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Kick Your Mind kickbokskamp.nl . Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Kick Your Mind kickbokskamp.nl  is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Kick Your Mind kickbokskamp.nl  raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacy verklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan derden

Kick Your Mind kickbokskamp.nl  deelt uw persoonsgegevens niet met derden. Wel zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Kick Your Mind kickbokskamp.nl  op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging

Kick Your Mind kickbokskamp.nl  heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@kickbokskamp.nl

Indien u een klacht wil indienen over Kick Your Mind kickbokskamp.nl  met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@kickbokskamp.nl

Annuleringsverzekering afsluiten

Er is niets leukers dan vakantieplannen maken en vervolgens een van onze volledig verzorgde kickboks trainingskampen en –clinics boeken. Maar wat nu als uw kamp ‘in het water’ valt? Bijvoorbeeld door een ernstige ziekte van uzelf of één van uw familieleden. Bespaar jezelf de financiële gevolgen door een annuleringsverzekering af te sluiten, zodat je verzekerd bent tegen annuleringskosten. Je kan hier direct een verzekering afsluiten.

Chat openen
Hulp nodig?
Hulp nodig?